Biuro projektów MANEVO Nasza Oferta

Projektowanie

Wykonujemy dokumentacje projektowo-kosztorysowe inwestycji.

Wykonywanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

Wykonywanie kosztorysów i przedmiarów robot.

Wykonywanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych

Nadzory

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, Inwestora Zastepczego, Kierownika Budowy lub Robót, Technologia Budowy

Dopełnienie wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowę, prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

Ekspertyzy

Wykonywanie Certyfikatow Energetycznych

obsługe roszczen opartych o WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC

Wykonywanie badań i dokumentacji geotechnicznej

Reprezentacja

tworzenie i opiniowanie umów wykonawczych, podwykonawczych oraz bieżąca korespondencje w trakcie procesu budowlanego

Wystąpienia o roboty dodatkowe wraz z ich wycena

Całościowa obsługa Kontraktu

Biuro projektowe

Projekty zjadzów, parkingi, drogi dojazdowe

chcesz wiedzieć wiecej? zadaj pytanie info(at)manevo.pl lub zadzwoń