Biuro projektów MANEVO. Tworzymy kreatywnie.


 • Wykonujemy dokumentacje projektowo-kosztorysowe inwestycji

 • Wykonywanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

 • Wykonywanie kosztorysów i przedmiarów robot

 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, Inwestora Zastepczego, Kierownika Budowy lub Robót, Technologia Budowy

 • Wykonywanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych

 • Wykonywanie badań i dokumentacji geotechnicznej

 • Wykonywanie Certyfikatow energetycznych

 • Dopełnienie wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowę, prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

 • obsługe roszczen opartych o WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC

 • tworzenie i opiniowanie umów wykonawczych, podwykonawczych oraz bieżąca korespondencje w trakcie procesu budowlanego

 • Wystąpienia o roboty dodatkowe wraz z ich wycena

 • Całościowa obsługa Kontraktu

Biuro projektowe

Projekty zjadzów, parkingi, drogi dojazdowe

chcesz wiedzieć wiecej? zadaj pytanie info(at)manevo.pl lub zadzwon