Biuro projektow MANEVO. Tworzymy kreatywnie.


 • Wykonujemy dokumentacje projektowo-kosztorysowe inwestycji

 • Wykonywanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

 • Wykonywanie kosztorysow i przedmiarów robot

 • Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru, Inwestora Zastepczego, Kierownika Budowy lub Robot, Technologa Budowy

 • Wykonywanie projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych

 • Wykonywanie badan i dokumentacji geotechnicznej

 • Wykonywanie Certyfikatow energetycznych

 • Dopelnienie wszelkich formalnosci w imieniu Zamawiającego niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane

 • obsluge roszczen opartych o WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC

 • tworzenie i opiniowanie umow wykonawczych, podwykonawczych oraz biezaca korespondencje w trakcie procesu budowlanego

 • Wystapienia o roboty dodatkowe wraz z ich wycena

 • Calosciowa obsluga Kontraktu

Biuro projektowe

Projekty zjadzow, parkingi, drogi dojazdowe